NoticiesAjuda! Però amb certs requisits

04/04/2020

Són ben conegudes les ajudes que han sorgit arran del confinament que estem vivint aquests dies.

Les ja conegudes proposades pel gobern espanyol, n’ha sorgit una de la Generalitat de Caralunya,

Aquí comencen els dubtes, són compatibles les ajudes de les dues Administracions?

A continuació us anunciem els requisits per accedir a l’ajuda del gobern de Catalunya, amb lletra petita inclosa,

Primer de tot, és una ajuda, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes –persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d’alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos.

En resum, NO TOTES les persones autònomes -persones físiques- tenen accés a aquesta ajuda, doncs només les que FIGURIN D’ALTA EN LES ACTIVITATS QUE LES AUTORITATS SANITARIES HA DECRETAT EL TANCAMENT.  ( https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf) i que NO disposin de fonts alternatives d’ingressos.

És important remarcar també la paraula FINS a 2.000 i des de 100 €, doncs l’ajuda serà gradual, depenent de les pèrdues que es puguin acreditar.

Per accedir a aquest ajut, les persones treballadores autònomes – persona física- hauran d’estar donades d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), i amb domicili fiscal a Catalunya.

En resum, l’accés a l’ajut s’aconsegueix mitjançant l’acreditació de pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019. En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l’alta al RETA. I aquí ve un a de les incognites. Com ho hem d’acreditar?, aquest és el tema en aquest punt.

A partir del proper dilluns dia 6 es podrà començar a sol·licitar aquesta ajuda.

Podeu contactar amb el nostre despatx, per a més informació.

Cuidem-nos, cuideu-vos!

1
Hola, en què podem ajudar-te?
Powered by