NoticiesProblemàtica amb els arrendaments i l’IVA

08/07/2020

Els propietaris  dels locals comercials tenen, durant aquests dies, molts dubtes respecte al pagament de l’IVA dels lloguers que cobren regulament però que a causa del COVID-19 han hagut de condonar o reduir la quota a cobrar.

En aquest sentit recomanem les preguntes freqüents que estan disponibles al web de l’Agència tributària:

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Informacion_sobre_impuestos__censos_e_identificacion_electronica/Preguntas_frecuentes/Impuesto_sobre_el_Valor_Anadido/Impuesto_sobre_el_Valor_Anadido.shtml

  • En el cas d’acordar una moratòria o condonació en el pagament del lloguer d’un local conseqüència del COVID-19 NO en produirà la meritació de l’IVA, per tant no hi haurà quota a pagar.
  • En el cas d’acordar una reducció de la quota,l’IVA es meritarà només per la nova quota pactada.

És molt important que es pugui acreditar an qualsevol dels mitjans admesos en dret, els quals seran valorats per l’AEAT.

Per a més informació, contacta amb nosaltres.

https://ireth.cat/wp-content/uploads/2020/07/clauslloguer.jpg
1
Hola, en què podem ajudar-te?
Powered by