NoticiesRègim simplificat d’estimació objectiva de l’IRPF – Règim especial simplificat de l’IVA per al 2021

10/12/2020

Nova ordre, entrada en vigor el 05-12-2020, amb efectes per a l’any 2021

Magnituds excloents:

L’ordre de mòduls renda-iva per a l’any 2021, igual que l’Ordre de l’any passat,  NO estableix de forma expressa la quantia de la magnitud excloent en funció del volum d’ingressos i la magnitud excloent en funció del volum de compres de bens i serveis, i ens remet a les quanties previstes en l’art. 31.1 Norma 3a b) a’ i norma 3a c) de la LIRPF i en l’art. 122.dos.2n i 3r de la LIVA

En canvi, si estableix de forma expressa el límit excloient en funció del volum d’ingressos per al conjunt d’activitats agrícoles, forestals i ramaderes, que es manté en 250.000 euros.

Les magnituds específiques no tenen cap modificació.

APROVACIÓ DE SIGNES, ÍNDEX O MÒDULS (SENSE CANVIS)

IVA: Es manté per a l’exercici 2021, els índex i mòduls i també les instruccions per la seva ampliació, aplicables al règim especial simplificat en l’any inmediatament anterior.

IRPF: Es manté per a l’exercici 2021 la quantia dels signes, índexs i mòduls del rendiment net de les activitats agrícoles i forestals.

RENÚNICES/REVOCACIONS per a l’any 2021:

Termini: Des del 05-12-2020 fins al 31-12-2020

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Novedades_en_Impuestos/Orden_de_modulos_para_2021.shtml

https://ireth.cat/wp-content/uploads/2020/12/modulos-limites.jpg
1
Hola, en què podem ajudar-te?
Powered by